Wedstrijd

Wedstrijd

Ook voor de vierde editie van de wedstrijd "Jong en Oud in Gent" kwamen heel wat leuke initiatieven binnen. Zowel burgers, verenigingen als stadsdiensten kunnen deelnemen.

De drie winnaars worden bekend gemaakt op maandagmiddag 19 november, van 14.00 uur tot 15.30 uur in het Tinnenpottheater. De geldprijzen zijn geen subsidie, maar een beloning die gebruikt kan worden voor een project dat de cohesie tussen jong en oud in jullie samenwerking nog verstevigt, zoals een uitstap, een barbecue,...

  • Eerste prijs : 750 euro
  • Tweede prijs : 500 euro
  • Derde prijs : 250 euro

Criteria

Een vakjury van jongeren, senioren en experten beslissen wie er met de prijzen aan de haal gaat. Ze kennen punten toe op basis van volgende vijf criteria:

  • Intergenerationeel werken

Zowel ouderen en (brug)gepensioneerden als kinderen, jongeren en volwassenen worden betrokken als vrijwilliger, doelpubliek… Samen zetten ze een initiatief op, zorgen voor elkaar, doen iets samen, gaan in dialoog…  Het initiatief stimuleert de verschillende generaties om elkaar beter te leren kennen en versterkt de onderlinge banden.

  • Kracht

Ouderen worden aangesproken op hun levenswijsheid en ervaring, kinderen en jongeren op hun mogelijkheden en talenten. Het initiatief schenkt de deelnemers een betekenisvolle sociale rol.

  • Participatie

Door de betrokkenheid van andere partners, bijvoorbeeld uit de buurt, wordt deelname aan de samenleving  versterkt.

  • Inspiratie

Het initiatief heeft een voorbeeldfunctie en kan als inspiratiebron dienen voor andere projecten. Zo is het intergenerationeel project ook duurzaam.

  • Toegankelijk voor iedereen, ook voor kwetsbare groepen

Het initiatief tussen jong en oud heeft aandacht voor ‘de meest kwetsbaren’ in de samenleving. Dat kan wanneer de deelnemers zelf op een bepaald levensdomein kwetsbaar zijn of omdat de intergenerationele samenwerking de bedoeling heeft iets voor een kwetsbare groep te doen. Een financiële drempel om deel te nemen is er in elk geval niet.

Zoeken

Quote van de maand

"We stoppen niet met spelen omdat we oud worden, we worden oud omdat we stoppen met spelen."