Initiatieven

Datum: 
30 jun 2017
Locatie initiatief: 
Woonzorgcentrum Zonnebloem

Contactpersoon:

Koen Deschuyter
In het kader van het burgerbudget voor Gent 2016-2018
0494 89 38 25
Scholen, (jeugd)verenigingen en buurtbewoners zaaien op verschillende locaties door de stad heen velden zonnebloemen.

Zonnebloemen, men zaait, 100 dagen later bloeien ze.

De zonnebloemen worden door scholen, (jeugd)verenigingen, clubs, vzw’s, etc. gezaaid en onderhouden. Iedere vereniging/school neemt het peter- of meterschap van een veld zonnebloemen op zich. Men krijgt de volledige verantwoordelijkheid van het inzaaien, wieden, beschermen, tot het water geven en verwijderen van de planten na de bloei.

Tevens worden er 10.000 zakjes met zonnebloemzaad verdeeld onder de Gentenaars. Zo krijgt iedereen de gelegenheid om aan dit project deel te nemen, door in de eigen tuin zonnebloemen te zaaien. De bedoeling is om het project van de openbare ruimte uit te breiden naar de privétuinen.

Het is een eenmalig project dat mensen samenbrengt, het verenigingsleven stimuleert, kleur geeft aan de stad. Het zorgt voor een opwaardering van groenstroken die er nu saai bijliggen.

Dit project werd ooit uitgevoerd voor Brugge 2002, culturele hoofdstad van Europa. Door het grote succes, de geweldige respons wil ik het opnieuw eenmalig uitvoeren in Gent.

De impact op de stad was groot, omdat het het beeld van een buurt/park in enkele maanden tijd sterk verandert. Saaie braakliggende terreinen, groenzones, werden plots boeiend en aangenaam om in te vertoeven, om naar te kijken. Want wie verwacht er nu velden zonnebloemen in de stad?

Nadien kan men de uitgebloeide bloemen laten staan voor de vogels, voor de mensen.
De afgestorven planten verwerkt men in de grond, wat het organisch gehalte in de bodem verhoogt.

Het project wordt voornamelijk gedragen door scholen, verenigingen en buurtbewoners. De velden zonnebloemen worden gezaaid op eigen terrein, of op een openbaar terrein als een park in de buurt. Daarvoor moet er wel de toestemming van de groendienst verkregen worden, waar we jullie kunnen mee helpen. We helpen jullie verder ook met de machinale voorbereiding van de grond, als het omfrezen van bestaand gazon. De zaden, meststoffen, en hulpmateriaal als schopjes, worden door ons geleverd. Het inzaaien en onderhouden van de zonnebloemen wordt door jullie gedaan. Men kan blijvend op ons beroep doen voor kennis bij het inzaaien en het onderhouden van de planten.

De volgende scholen, (jeugd)verenigingen, zijn al bereid deel te nemen:

De Reynaertschool, Oostakker
School VBS EDUGO Sint-Bernadette, Dampoort wijk
Freinetschool De Loods, Muide wijk
School aan de waterkant, Strop buurt
School Sancta Maria, Gentbrugge
Jeugdvereniging Jokri Oude Bareel
Buurtwerk Rabot-Blaisantvest
Basisschool De Klavertjes, UZ buurt
Basisschool De Panda, Nieuw Gent
Jeugdatelier Krejo, Gentbrugge
Basisschool De Oogappel, centrum Gent
Jeugdvereniging Habbekrats Gent, centrum Gent
Instituut Bert Carlier, Nieuw Gent

De meeste reacties kwamen totnogtoe van de scholen, die enthousiast willen deelnemen meestal op eigen terrein.

Van de jeugdverenigingen kwamen er in het begin ook reacties, maar toen hen duidelijk werd gemaakt dat het project pas doorgaat in 2018, haakten ze af. Blijkbaar werken veel jeugdverenigingen met een korte termijn agenda. Dat wil wel zeggen dat, als ik deze oproep opnieuw lanceer in januari 2018, er ongetwijfeld een grotere respons zal komen.

Quote van de maand

"We stoppen niet met spelen omdat we oud worden, we worden oud omdat we stoppen met spelen."

In je buurt