TRACK in Residence

Datum: 
12 mei 2012 tot 18 aug 2013
Locatie initiatief: 
Overal in Gent

Contactpersoon:

Bie Hinnekint
OCMW Gent
09/266.93.97
Doelgroep: 
Senioren realiseerden hun eigen kunstenproject “TRACK in Residence” samen met kunstenaars, vrijwilligers en personeel.

"TRACK in Residence" was een samenwerkingsproject tijdens de zomermaanden tussen KUNSTWERKT(t), TRACK en drie woonzorgcentra en Serviceflats Antoniushof van OCMW Gent.

De bewoners van de woonzorgcentra en serviceflats realiseerden hun eigen “track”. Dit deden ze samen met Sven Verhaeghe, Bert Jacobs, Thomas De Smedt en Delphine Lebon, de vier professionele kunstenaars die zich schaarden achter TRACK in Residence.

Alles werd geruggensteund door enthousiaste vrijwilligers (allen amateurkunstenaars beeldende kunst) en het personeel van de woonzorgcentra.

Een eigen track

Tijdens de zomermaanden van 2012 werden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals het bezoeken van enkele werken van TRACK en het opzetten van workshops met kunstenaars. De bewoners lieten zich inspireren en gingen zelf aan de slag. De focus lag op hun eigen ‘track’, het spoor dat achterblijft. Aan de hand van foto’s, film, geschreven commentaar of een permanente installatie werd het hele parcours gedocumenteerd.

Wzc De Vijvers: Muurtekening over De Vlucht

De bewoners van het woonzorgcentrum De Vijvers werkten met kunstenaar Sven Verhaeghe rond natuur en vergankelijkheid. Het project kreeg de titel mee 'A Hole to Andromeda', naar het gelijknamige  sterrenstelsel waarvan het licht naar ons even lang onderweg is als de menselijke soort bestaat. "Andromeda staat zo symbool voor de geschiedenis van de mens", zegt Sven Verhaeghe.

Het project bestond uit de kortfilm 'De Vlucht', waarin enkele bewoners via een gat in de omheining vluchften en terug naar de natuur gingen. Tijdens hun vlucht werden ze geïnterviewd. De elementen die ze daarin naar voren brachten, verwerkte Sven Verhaeghe in een muurtekening die een permanente plaats kreeg in de inkomhal van De Vijvers. Vrijwilligers van KUNSTWERK(T) filmden het maken van de tekening en de reacties van de bewoners.

Wzc De Liberteyt: Oud en jong zingend in dialoog

Kunstenaar Thomas de Smedt begeleidde de bewoners van wzc De Liberteyt in het project 'Gezongen dialogen', waarin jong en oud een lied voor elkaar zongen.

Muziek is belangrijk voor alle generaties. Maar veel liederen van vroeger worden nu niet meer gezongen, terwijl de oudere generatie vaak niet goed vertrouwd meer is met de muziekcultuur van jongeren.

REC Radiocentrum bouwde de vergaderzaal van De Liberteyt om tot een opnamestudio. Ouderen en jongeren zongen er afwisselend liedjes voor elkaar, van vroeger en nu, en bouwden zo bruggen naar elkaar.

Wzc Zonnebloem: Verborgen handelingen

Fotografe Delphine Lebon maakte in wzc Zonnebloem een portret rond het thema 'Verborgen handelingen'.

"Er zijn zoveel handelingen die de bewoners vroeger zo vaak deden en waar ze in het woonzorgcentrum om een of andere reden niet meer aan toe komen", licht Delphine Lebon toe. "Zoals kroketten maken, kousen stoppen of zilver poetsen. Deze handelingen wilden we weer boven halen, met alle verhalen die erbij horen. Van deze actie maakten we een prachtig collagebeeld, een ode aan al die vergeten handelingen."

Antoniushof: vakantiefoto's van toen

Doen dromen van vakantie.  Daar was het kunstenaar Bert Jacobs om te doen in zijn project 'Going back tomorrow', dat hij samen met de bewoners van de OCMW-serviceflats in het Antoniushof realiseerde.

Bert Jacobs nodigde de bewoners uit om hun fotoboeken met vakantiekiekjes op te diepen en te vertellen over de plaatsen die ze bezochten, de landschappen die ze mooi vonden. "We kozen hieruit enkele foto's, die we dan hernemen in een geïmproviseerde studio. De bewoners konden daar plaatsnemen in een decor, waarin ze konden wegdromen. Lang vervlogen herinneringen werden zo weer levend. De vakantiefoto's van toen werden een ogenblik lang hedendaags, in een nieuw beeld."

Resultaten

Van 22 juni tot 18 augustus 2013 werden de opmerkelijke resultaten van alle projecten samengebracht en tentoongesteld in het S.M.A.K.

Via de blog www.trackinresidence.blogspot.be kan je nog altijd het hele traject nalezen.

Quote van de maand

"We stoppen niet met spelen omdat we oud worden, we worden oud omdat we stoppen met spelen."

In je buurt