Studiereis: Meergeneratie wonen in Duitsland

In je buurt

Studiereis: Meergeneratie wonen in Duitsland

Woonvormen die generaties verbinden zijn in Vlaanderen en Gent  nog dun gezaaid. Duitsland kent een lange traditie op dit gebied en heeft voorbeelden van intergenerationeel wonen, welzijn en zorg waar wij veel van kunnen leren. Van 2 tot en met 4 september kunt u kennismaken met een waaier aan voorbeelden tijdens de studiereis naar Duitsland!

http://www.kcwz.nl/agenda/studiereis-meergeneratie-wonen-in-duitsland?utm_source=Aedes-Actiz+Kenniscentrum+Wonen-Zorg+List&utm_campaign=abb191ed10-Nieuwsbrief_201500518&utm_medium=email&utm_term=0_a19db3323c-abb191ed10-223379209

Burgerinitiatieven 

We zitten in een maalstroom van veranderingen rond de voorzieningen van onze oude verzorgingsstaat. Er ontstaan meer zorgcoöperaties, stadsdorpen, wijkondernemingen. Burgers nemen overal initiatieven om hun samen-leven zelf vorm te geven. De scheiding tussen generaties lijkt echter nog moeilijk te overbruggen. Ouderen wonen vaak geclusterd en kunnen zo lastig een beroep doen op ‘de buurt’. Dagactiviteiten worden vanuit een ‘zorg’gevoel georganiseerd. Er zijn nog weinig woonvormen die generaties verbinden.

Effectief samenwerken

Als burgers zelf het heft in handen nemen, botst dat soms met de institutionele logica van overheden en maatschappelijke organisaties. Hoe kunnen burgers, overheden en organisaties effectief samenwerken om generaties weer met elkaar te verbinden? Duitsland heeft lange ervaring in het realiseren van meergeneratieprojecten. Sommige door burgers zelf geïnitieerd, andere door woningcorporaties, zorgorganisaties of door particuliere bureaus die deze processen begeleiden. Deze initiatieven voor, door en met burgers, gericht op maatschappelijke ontwikkeling en leefbaarheid in een bepaalde wijk of complex, worden vaak beleidsmatig gestimuleerd door de lokale en landelijke overheid, die verder gaan dan alleen het organiseren van sociale aspecten. Wanneer burgers het voor het zeggen krijgen worden er ook sterke keuzes voor duurzame ontwikkeling gemaakt.

Quote van de maand

"We stoppen niet met spelen omdat we oud worden, we worden oud omdat we stoppen met spelen."