Initiatieven

Datum: 
18 mei 2018
Locatie initiatief: 
Gent Centrum Jakobijnenstraat

Contactpersoon:

Cahen Marion
Duo for a Job vzw
0498127015
Neemt deel aan wedstrijd
DUO for a JOB vergemakkelijkt, via een mentoring programma, de ervaringsuitwisseling tussen generaties en tussen culturen.

Onze visie

DUO for a JOB wil de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken voor jongeren met een migratieachtergrond, wenst actieve vergrijzing te promoten, culturele uitwisselingen en intergenerationele acties aan te moedigen, om op die manier uiteindelijk stereotypen omtrent leeftijd, en xenofobie te bestrijden. Creëren van sociale cohesie, wederzijds begrip en solidariteit staan daarbij voorop.

INLEIDING

- Historiek en missie:

Met de intentie om sociale ongelijkheid te bestrijden en kwetsbare jongeren te empoweren op de arbeidsmarkt, start onze sociale onderneming DUO for a JOB vzw haar activiteiten eind 2013.

DUO for a JOB brengt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond in contact met ervaren 50-plussers die hen vrijwillig bij hun zoektocht naar werk willen begeleiden.

Via dit interculturele en -intergenerationele mentorschap willen we de jobkansen van deze jongeren vergroten, ervaringen van 50-plussers blijven valoriseren en sociale cohesie lokaal versterken.

Broodnodig in de context van torenhoge jeugdwerkloosheid, polariserend wij/zij-denken en de grote tewerkstellingskloof tussen autochtone en allochtone jongeren.

- Werkmethode

Elke mentor volgt vooraf een vierdaagse opleiding die hem/haar klaarstoomt voor het mentorschap. Deze opleiding focust op de basistools en sociale vaardigheden voor een goede begeleiding alsook het traject van ons doelpubliek en hun kansen op de arbeidsmarkt.

Na een succesvolle match op maat van mentee en mentor, begeleidt de mentor zijn/haar mentee 1 à 2 uur per week voor een periode van 6 maanden. Dat kan in onze ontmoetingsruimtes maar ook elders als dit het duo beter uitkomt.

Tijdens de 6 maanden krijgt elk duo een persoonlijke coördinator van ons professionele team toegewezen die paraat staat als klankbord, met expertise en een grondig zicht op het socioprofessionele aanbod. Tegelijk organiseren we diverse sollicitatietrainingen voor jongeren en ontmoetingen tussen mentoren waarop ze uit elkaars ervaringen inspiratie kunnen putten.

- Resultaten

Onze methodiek werkt. Na 5 jaar heeft DUO al meer dan 1.000 jongeren gesteund waarvan 73% al een positief resultaat (job, stage of beroepsopleiding) binnen 12 maanden geboekt heeft. Maar liefst 53% van hen vindt  een job, hetzij het dubbele van hun natuurlijke inschakelingsgraad op de arbeidsmarkt.

Onze 550 actieve mentoren zijn ook enthousiast. Maar liefst 94% start immers een tweede begeleiding na hun eerste duo. Sommige mentoren zijn intussen aan hun negende duo begonnen.

Sinds begin 2018 is DUO naast regio Brussel, Antwerpen en Luik, ook in Gent aanwezig.

Quote van de maand

"We stoppen niet met spelen omdat we oud worden, we worden oud omdat we stoppen met spelen."

In je buurt