29 april 2015 -‘Wijs in Gent’ - co creatie over jong en oud in onze stad.

In je buurt

29 april 2015 -‘Wijs in Gent’ - co creatie over jong en oud in onze stad.

Oud kan jong in beweging brengen en jong kan leren van oud!

Onder dit motto vond op 29 april 2015 in de prachtige kapel van het Sint-Antoniushof een co-creatiemoment plaats rond intergenerationeel samenleven. Het betrof een gezamenlijk initiatief van Stad Gent (Senioren- en Jeugddienst) en OCMW (Dienst Ouderenzorg). Meer dan 60 deelnemers waren komen opdagen. Zowel medewerkers uit diverse sectoren maar ook senioren en jongeren zelf waren aanwezig.

Bie Hinnekint gaf een toelichting over intergenerationele solidariteit en gunde ons een blik op de website “De wereld van Nestor”, een site waarop verschillende senioren 'in kwetsbare situaties' hun verhaal doen. Winnie De Prycker van vzw Jong vertelde over de jongeren die zij in haar werking bereikt en liet ons kennismaken met hun leefwereld.

Daarna gingen de deelnemers in 2 groepen aan de slag onder de begeleiding van medewerkers van Durf te Vragen om na te denken en te brainstormen over:  

  • Wat kunnen senioren betekenen voor kinderen en jongeren uit kansengroepen?
  • Hoe kunnen jonge mensen de maatschappelijke participatie van kwetsbare ouderen verhogen?

Het werd een rijke oogst. In totaal werden meer dan 200 ideeën en voorstellen verzameld. Hiermee wordt de komende weken aan de slag gegaan want het is de bedoeling dat het niet alleen bij woorden blijft maar er effectief ook nieuwe acties en projecten vorm krijgen. 

Dit is een oplijsting van alle voorstellen van intergenerationele ideeën, naar voren gekomen in de oefening begeleid door 'Durf te vragen'. Kathleen Snoeck maakte er een mindmap van.

Kwetsbare jongeren  worden in deze PPT onder de loep genomen en deze PPT gaat over kwetsbare ouderen en intergenerationele mogelijkheden.

Quote van de maand

"We stoppen niet met spelen omdat we oud worden, we worden oud omdat we stoppen met spelen."