Initiatieven

Jong en oud gaan de kerstboom zetten bij mensen die dit zelf niet meer kunnen of het om persoonlijke redenen moeilijk hebben om het te doen.
De laatste woensdag voor de kerstvakantie trekken we er op uit. We zingen in kleine groepen, jong en oud, bij mensen thuis.
Activiteiten: 
Doelgroep: 
Neemt deel aan wedstrijd
De Boskeethoeve, een plek waar ont-moeten & ver-binden centraal staan. Door er te werken en door er te zijn voor elkaar.
Met andere jongeren, ziekenzorg, Femma, De Wibier .... thuis kerstliederen zingen bij thuisgebonden zieken.
Activiteiten: 
Doelgroep: 
B(eweegt) A(lle) Leeftijden Festival: Bezoekers LDC De Knoop genieten samen met de studenten van de Benedictuspoort van klassieke muziek
Activiteiten: 
Doelgroep: 

Pagina's

Quote van de maand

"We stoppen niet met spelen omdat we oud worden, we worden oud omdat we stoppen met spelen."